ALDOMET* (Methyldopa) is an antihypertensive drug.

ALDORIL (Methyldopa-Hydrochlorothiazide) combines two antihypertensives: methyldopa and hydrochlorothiazide.